Page 1 - PRIROČNIK usposabljanja - Gyrokopter - 2018
P. 1

L LE ET TA AL LS SK KI I  K KL LU UB B  K KO OČ ČE EV VJ JE E
                                                                  LE ET TA AL LS SK KA A  Š ŠO OL LA A   U UL LN N
            P PR RI I  U UN NI IO ON NU U  1 16 6
            S SI I  – –  1 13 33 30 0  K KO OČ ČE EV VJ JE E

                      P PR RI IR RO OČ ČN NI IK K                   Z ZA A  U US SP PO OS SA AB BL LJ JA AN NJ JE E


               P PR RI ID DO OB BI IT TE EV V  D DO OV VO OL LJ JE EN NJ JA A  P PI IL LO OT TA A


                        U UL LN N  – –  G GI IR RO OP PL LA AN N
                           ( (U UL LP PL L/ /G G) )


            K Ko on nt ta ak kt t: :
                                 1
                                                       IZDAJA: FEBRUAR 2018
            G GS SM M: :   0 00 0  3 38 86 6  4 41 1  4 43 30 0  7 74 45 5
            M Ma ai il l: :     l lk k. .k ko oc ce ev vj je e@ @g gm ma ai il l. .c co om m
            Web:  www.lk-kocevje.si                                     REVIDIRAN: 0/2018
            Web:  www.lk-kocevje.si
   1   2   3   4   5   6