Biografija kluba

Print

?E SI KDAJ OKUSIL LETETI , BOŠ VEDNO HODIL Z O?MI OBRNJENIMI V NEBO.

OD TUKAJ SI IN TJA SE BOŠ VEDNO VRA?AL. 

(Jonathan Livingston)Letalski klub Ko?evje, ki združuje navdušence letalstva v Ko?evju in okolici je bil ustanovljen v letu 1995. V letu 2000 smo našli primerno lokacijo z vsemi zahtevanimi pogoji: lokacija helidroma v Novih Lazih pri Ko?evski Reki, ki je bil narejen leta 1991 za potrebe takratne Teritorialne obrambe RS (specialna brigada MORiS). Že istega leta je bilo Vzletiš?e ?NOVI LAZI? – Ko?evska Reka tudi uradno registrirano s strani Ministrstva za promet – sedaj Javne agencije za civilno letalstvo (JACL).

Tako smo z mo?no voljo in ljubeznijo do letalstva uspeli dokon?ati tisto, kar našim predhodnikom žal ni uspelo: na širšem obmo?ju Ko?evja organizirano pristopiti k letalstvu in imeti svoje lastno letališ?e in letalnike.

Letalski klub KO?EVJE se tudi zaveda svoje odgovornosti in osveš?enosti za ohranjanje ?istega in zdravega okolja, v katerem deluje. Tako se zavezujemo, da s svojimi dejanji ne bomo prizadeli naravnega okolja ali kakorkoli druga?e škodovali naravi; temu bomo podredili tudi vse svoje cilje.


V letalskem klubu Ko?evje je trenutno 60 ?lanov (stanje na dan: 01.01.2017).


Še nekaj »pravil o letenju«, ki jih mora poznati vsak pilot:

            - višina nad letalom,

            - pristajalna steza za njim,

            - gorivo na letališ?u in

            - desetinka sekunde nazaj.