DEJAVNOSTI LETALSKEGA KLUBA KOČEVJE Dejstvo je, da letenje z letaliki še nikoli ni bilo tako cenovno ugodno, kot prav zaradi hitrega razvoja kategorije UL letalnikov. Izvedba z modernimi kompozitnimi materiali, zmogljivimi, vendar varčnimi motorji in sodobno instrumentalno - navigacijsko opremo je pomenila zmanjšanje nabavne cene UL letalikov, skupaj z zmanjšanjem stroškov goriva in rednega vzdrževanja. Vsa navedena dejstva so razlog za izredno kvalitetno letenje po zelo sprejemljivi ceni. Izpolnite si željo in z nami poletite tudi vi!
Letalski klub KOČEVJE Pri Unionu 41 SI - 1330 Kočevje lk.kocevje@gmail.com
ŠPORTNO LETENJE ULN - Letenje z letali - Letenje z motornimi zmaji - Letenje z girokopterji
ŠOLANJE PILOTOV ULN Letalski klub KOČEVJE za svoje člane zagotavlja šolanje za pridobitev licence PPL/ULA (zasebna licenca športnega pilota UL motornega letala). Celotno šolanje poteka po s strani civilnih letalskih oblasti (CAA) odobrenem šolsko izobraževalnem priročniku; teoretični del obsega 75 ur predavanj, konzultacij in samostojnega učenja, praktični del obsega 30 ur letenja s klubskim UL motornim letalom (Euro Star EV 97 R ali Fire Fox 503). V zimsko - spomladanskih mesecih se tako lahko udeležite predavanj Letalske teorije ULN, kjer se boste seznanili s vsemi postopki potrebnimi teoretičnimi znanji. V pozno spomladanskih, poletnih in zgodnje jesenskih mesecih pa poteka praktično šolanje z inštruktorjem. Šolanje poteka na matični vzletno - pristajalni stezi (vzletišču) Novi Lazi - Kočevska Reka in bližnjih letališčih. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, za pridobitev licence pilota ultralahkega motornega letala: - pisno soglasje staršev, če kandidat ni polnoleten; - 16 let za začetek praktičnega šolanja; - 17 let za opravljanje izpita; - veljavno zdravniško spričevalo - najmanj B kategorije motornih vozil; - opravljen interni teoretični tečaj Letalske teorije ULN in interni izpit; - predpisan nalet na vrsti ULN (skupaj približno 30 ur letenja). Za teoretični del izpita je CAA na svojih spletnih straneh objavila tudi Katalog izpitnih vprašanj in Prilogo za pridobitev licence športnega pilota motornega letala ULN. Prešolanje na ULN motorno letalo Motorni zmaj Girokopter Prešolanje na girokopter Šolanje za pridobitev pooblastila CVFR Šolanje inštruktorjev letenja
Ostale dejavnosti - predstavitveno letenje (po predhodnem dogovoru) - preventivno protipožarno letenje (permanentno)